National Board & Branches, Office Bearers & Members of the Governing Councils – 2016-2019

Mentor – Dr. G.N. Narayan Reddy

 • Dr. Alok Sarin – Chairman
 • Dr. (Ms.) Shashi Rai – Vice Chairman
 • Dr. Shekhar Seshadri – Secretary General
 • Mr. N. Shreekanth – Treasurer
Members
 • Dr. A.K. Agarwal
 • Mr. K.Vijaya Raghavan
 • Dr. S.Kalyanasundaram
 • Dr. (Mrs.) Mridula Seth
 • Dr. S.K.Khandelwal
 • Mr. S.M.Narayanaswamy
 • Mr. Alok Saxena
 
Special Invitee
 • Mr.P.Sukumar – Coordinator (Admin)

Governing Councils

 • Mr.K.Vijaya Raghavan – President
 • Mr. B.Chandrashekar – Vice President
 • Dr. S. Kalyanasundaram – Secretary & CEO
 • Mr. M.S.Seshadrinath – Treasurer
Members
 • Dr. R.B. Galgali
 • Dr. R.G. Nadadur
 • Dr. Shekhar Seshadri
 • Prof. Shreedhara Murthy
 • Dr. Anisha Shah
 • Dr. Lata Hemchand
 • Prof. Rajan Gurukkal
 • Dr. Vidya Sathyanarayanan
 • Dr. T. Sivakumar
 • Mr. Ramanujam Sridhar
 • Ms. Nithya Rangarajan
Ex-Officio Member – Secretary General National Board:

Dr.Shekhar Seshadri

Permanent Invitee:

Mr.P.Sukumar – Coordinator 
National Board

Dr. Krishan Khurana, Mentor

 • Dr. Alok Sarin – President
 • Dr. Rangashri Kishore – Vice President
 • Dr. Mridula Seth – Secretary
 • Mr. (Gp. Captain) Ashok Marwaha – Treasurer
Members
 • Dr. Satyawati Devi
 • Mr. P.C. Rawal
 • Gp. Capt. Kapil Shukla
 • Mrs. Nadira Chaturvedi
 • Mr. Debashish Majumdar
 • Dr. Sudhir Khandelwal
 • Mr. M.C. Kishore
 • Dr. Sujatha Sharma
 • Mr. Paresh Shah
 • Prof. Payal Kumar
 • Dr. Shalini Narayanan
 • Dr. Rishi Tiwari (Advisor)
Ex-Officio Member – Secretary General National Board:

Dr.Shekhar Seshadri

Permanent Invitee:

Mr.P.Sukumar – Coordinator 
National Board

 • Mr. S.M. Narayanaswamy – President
 • C.P. Lakshmanachar – Vice-President
 • N. Shreekanth – Secretary
 • K.V.Satyanarayanachar – Treasurer
Members
 • Dr. V. Venkataramaiah
 • Mr. A.R. Chandrasekar Reddy
 • Mr. B.K. Narayanaswamy
 • Mr. H.V. Ramakrishnappa
 • Mr. S. Somasekar
 • Mr. K.V.A. Padhmanabha
 • Mr. T.R. Raghunatha Rao
 • Mr. P.V. Ramana Reddy
 • Mr. H. L. Somashekar
 • Mr. B.V. Munegowda
 • Mr. C.A. Devaraj
Ex-Officio Member:Secretary General National Board:

Dr.Shekhar Seshadri

Permanent Invitee:

Mr. P. Sukumar – Coordinator 
National Board

 • Prof. Anil Kumar Agarwal – President
 • Dr. Prabhat Sitholey – Vice-President
 • Dr. (Ms). Shashi Rai – Secretary
 • Mr. Alok Saxena – Treasurer
 • Mrs. Pushpa Sethi – i/c Daycare Centre
Members
 • Dr. Harjeet Singh
 • Dr. J.S. Srivastava
 • Dr. M.C.Upreti
 • Col. S.S.Yadhav
 • Dr. Ajay Kohli
 • Dr. Abba Awasthi
 • Dr. Harish Agarwal
 • Dr. Ramesh Agarwal
 • Dr. (Mrs). Mrudula Agarwal
 • Dr. L.K. Maheswari
Ex-Officio Member:Secretary General National Board:

Dr. Shekhar Seshadri

Permanent Invitee:

Mr. P. Sukumar – Coordinator 
National Board